Lopulliset tulokset on julkaistu! Tuloksia jouduttu päivittelemään pieniltä osin 25.10. Päivitetty versio julkaistu 25.10. klo 18.05.

Tarkistuspyynnöt ja vastalauseet 

Espoon Punasen säännöistä (luku 11): 

Vastalauseet 

Vartiolla on oikeus esittää tarkastuspyyntö koskien järjestelyjä, tehtäviä tai tuloksia suullisesti, ellei tuomaristoneuvosto vaadi kirjallista tarkastuspyyntöä. Tarkistuspyyntöoikeus loppuu 2 viikkoa tulosten julkaisemisen jälkeen. Kultaisessa sarjassa ei voi tehdä tarkistuspyyntöjä eikä vastalauseita. 

Vastalause on tehtävä kirjallisesti. Vastalause voidaan tehdä kilpailun järjestelyä, tehtäviä tai kilpailijoita ja/tai tuloksia vastaan. Vastalause kilpailun järjestelyä, tehtäviä tai kilpailijoita vastaan on tehtävä tunnin kuluessa maalin sulkemisen jälkeen. Tuloksia vastaan vastalause on tehtävä kahden viikon kuluessa tulosten julkaisemisesta. 

Vastalausemaksu on 30 % kilpailumaksusta ja se palautetaan, mikäli vastalause todetaan aiheelliseksi. 

Tarkistuspyyntöjen ja vastalauseiden esittäminen on TuhoPunkussa mahdollista vain kirjallisesti. Paperisena ne toimitetaan jollekin tuomarineuvoston jäsenistä. Sähköisesti toimitettuna ne lähetetään tuomarineuvoston puheenjohtajalle, arttu.arponen@partio.fi

Suullisia tarkistuspyyntöjä ja vastalauseita ei hyväksytä, vaan ne on aina esitettävä kirjallisesti!