Punkussa kilpaillaan sarjoissa. Kilpailuvartion jäsenten iät lasketaan kilpailuvuoden kuluessa täytetyin vuosin, eli ikä on suoraan kilpailuvuosi miinus syntymävuosi.

Valkoinen sarja
on sekasarja. Vartioon kuuluu 4 – 6 saman lippukunnan jäsentä iältään 12-14 vuotta. Lisäksi mukana saa olla 1-2 yli 14-vuotiaista saattajaa. Valkoisen sarjan saattajat eivät osallistu tehtävien suorittamiseen, ellei rastikäskyssä toisin ilmoiteta. Saattajien pääsääntöinen tehtävä on huolehtia kilpailuvartion turvallisuudesta.

Keltainen sarja
on suunnattu partiotytöille. Vartioon kuuluu neljä iältään 14-18 -vuotiasta tyttöä, joiden yhteenlaskettu ikä on korkeintaan 68 vuotta.

Punainen sarja
on partiopojille. Vartioon kuuluu neljä iältään 14 – 18 -vuotiasta poikaa, joiden yhteenlaskettu ikä on korkeintaan 68 vuotta.

Sininen sarja
on 18-vuotiaille ja heitä vanhemmille naispuolisille partiolaisille. Vartioon kuuluu kolme jäsentä.

Harmaa sarja
on 18-vuotiaille ja heitä vanhemmille miespuolisille partiolaisille. Vartioon kuuluu kolme jäsentä.

Kultainen sarja
1) on vanhemmille yli 26-vuotiaille vaeltajille ja johtajille. Vartioon kuuluu vähintään kaksi ja enintään viisi jäsentä. Kilpailun järjestelytoimikunta voi harkintansa mukaan myöntää luvan vartiolle ottaa mukaan yksi tai kaksi alle 12-vuotiasta samaan perheeseen kuuluvaa lasta mukaan, kuitenkin vartion enimmäismäärän sallimissa rajoissa.
2) on lippukunnan aktiivipartiolaisille tarkoitettu sarja. Vartioon kuuluu kolme jäsentä: yksi yli 18-vuotias, yksi 15-18 -vuotias ja yksi alle 15-vuotias.

Kultaisen sarjan reitin pituus vastaa valkoisen sarjan reitin pituutta. Tehtävien vaativuustaso on kunkin järjestelytoimikunnan määriteltävissä.

Kultaisessa sarjassa ei jaeta palkintoa pistesijoituksesta. Järjestelytoimikunta voi harkintansa mukaan jättää kultaisen sarjan pois kisaohjelmasta.

Sekavartiot kilpailevat poikien sarjoissa.

Vartiot, jotka eivät täytä sääntöjen ehtoja, kilpailevat kilpailun ulkopuolella sarjassa, johon ovat ilmoittautuneet.