Valvojan hyväksymät tulokset ti 1.10. klo 14.30


Tarkistuspyynnöt ja vastalauseet 

Espoon Punasen säännöistä (luku 11): 

Vastalauseet 

Vartiolla on oikeus esittää tarkastuspyyntö koskien järjestelyjä, tehtäviä tai tuloksia suullisesti, ellei tuomaristoneuvosto vaadi kirjallista tarkastuspyyntöä. Tarkistuspyyntöoikeus loppuu 2 viikkoa tulosten julkaisemisen jälkeen. Kultaisessa sarjassa ei voi tehdä tarkistuspyyntöjä eikä vastalauseita. 

Vastalause on tehtävä kirjallisesti. Vastalause voidaan tehdä kilpailun järjestelyä, tehtäviä tai kilpailijoita ja/tai tuloksia vastaan. Vastalause kilpailun järjestelyä, tehtäviä tai kilpailijoita vastaan on tehtävä tunnin kuluessa maalin sulkemisen jälkeen. Tuloksia vastaan vastalause on tehtävä kahden viikon kuluessa tulosten julkaisemisesta. 

Vastalausemaksu on 30 % kilpailumaksusta ja se palautetaan, mikäli vastalause todetaan aiheelliseksi. 


Tarkistuspyyntöjen ja vastalauseiden esittäminen on Peluri-Punkussa mahdollista vain kirjallisesti. Paperisena ne toimitetaan jollekin tuomarineuvoston jäsenistä. Sähköisesti toimitettuna ne lähetetään tuomarineuvoston puheenjohtajalle, sanni.pohjannoro@partio.fi . 

Suullisia tarkistuspyyntöjä ja vastalauseita ei hyväksytä, vaan ne on aina esitettävä kirjallisesti!