Vastalauseet ja tarkistuspyynnöt

Espoon punasen säännöt 2017:

§11 Vastalauseet

Vartiolla on oikeus esittää tarkastuspyyntö koskien järjestelyjä, tehtäviä tai tuloksia
suullisesti, ellei tuomaristoneuvosto vaadi kirjallista tarkastuspyyntöä.
Tarkistuspyyntöoikeus loppuu 2 viikkoa tulosten julkaisemisen jälkeen. Kultaisessa
sarjassa ei voi tehdä tarkistuspyyntöjä eikä vastalauseita.

Vastalause on tehtävä kirjallisesti. Vastalause voidaan tehdä kilpailun järjestelyä,
tehtäviä tai kilpailijoita ja/tai tuloksia vastaan. Vastalause kilpailun järjestelyä,
tehtäviä tai kilpailijoita vastaan on tehtävä tunnin kuluessa maalin sulkemisen jälkeen.
Tuloksia vastaan vastalause on tehtävä kahden viikon kuluessa tulosten
julkaisemisesta.
Vastalausemaksu on 30 % kilpailumaksusta ja se palautetaan, mikäli vastalause
todetaan aiheelliseksi.

Metro-Punkussa tarkastuspyynnöt ja vastalauseet esitetään kirjallisena. Maaliin tullessa paperilla tai sääntöjen määräämän ajan puitteissa sähköpostitse osoitteeseen ville.vuorenmaa@partio.fi